Bao da Coby Kyros 8065 (8 inch)

Nếu bạn cầm trên tay chiếc Coby Kyros thì bạn là người sáng suốt cho lựa chọn tiêu dùng. Kyros là chiếc máy tính bảng thương hiệu USA nhưng mức giá rất vừa phải và cấu hình chấp nhận được. Sản phẩm bao da của Zaki được sản xuất riêng cho Coby Kyros nên bạn…