Bao da Classbook

Bao da Classbook (tablet sách giáo khoa điện tử của NXB Giáo dục): – Bảo vệ máy chắc chắn, chống va đập, bảo vệ máy khi rơi. – Đặc biệt phù hợp với trẻ em về độ bền và đảm bảo sức khỏe (không độc hại). – Phù hợp để đọc sách, ngồi gõ văn…