Trả hàng trong 7 ngày

a. Đổi sản phẩm Khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng. Zaki sẽ đổi sản phẩm khác cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận “Chăm sóc khách hàng” (Hotline: 0908 468 878) hoặc mang…

Giao hàng toàn quốc

Zaki.vn phục vụ khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài qua hình thức vận chuyển hàng tận nơi (thu tiền khi giao hàng hoặc khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản). Với sự phát triển mạnh của các công ty chuyển phát nhanh (logistics), ngày nay việc vận chuyển…

Cửa hàng Zaki mở cửa đến mấy giờ?

Kh%C3%A1ch+h%C3%A0ng+c%C3%B3+th%E1%BB%83+gh%C3%A9+c%E1%BB%ADa+h%C3%A0ng+Zaki+xem+ho%E1%BA%B7c+mua+s%E1%BA%A3n+ph%E1%BA%A9m+t%E1%BB%AB+th%E1%BB%A9+Hai+%C4%91%E1%BA%BFn+Ch%E1%BB%A7+Nh%E1%BA%ADt%2C+c%E1%BB%A5+th%E1%BB%83+nh%C6%B0+sau%3A%0ATh%E1%BB%A9+Hai+%26%238211%3B+Th%E1%BB%A9+B%E1%BA%A3y%3A+8%3A00+s%C3%A1ng+%26%238211%3B+19%3A00+t%E1%BB%91i%0ACh%E1%BB%A7+Nh%E1%BA%ADt%3A+8%3A00+s%C3%A1ng+%26%238211%3B+12%3A00+tr%C6%B0a%0AS%E1%BA%AFp+t%E1%BB%9Bi+Zaki+s%E1%BA%BD+m%E1%BB%9F+r%E1%BB%99ng+th%E1%BB%9Di+gian+b%C3%A1n+h%C3%A0ng+h%C6%A1n+n%E1%BB%AFa+%C4%91%E1%BB%83+ph%E1%BB%A5c+v%E1%BB%A5+t%E1%BB%91t+nh%E1%BA%A5t+cho+kh%C3%A1ch+h%C3%A0ng.%0A%26nbsp%3B

Thông tin tài khoản ngân hàng của Zaki

Ng%C3%A2n+h%C3%A0ng+Vietcombank+chi+nh%C3%A1nh+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n%0AS%E1%BB%91+t%C3%A0i+kho%E1%BA%A3n%3A+0531002640236%0AT%C3%AAn+t%C3%A0i+kho%E1%BA%A3n%3A+Ph%E1%BA%A1m+H%E1%BB%93ng+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BA%A3o%0A%0ANg%C3%A2n+h%C3%A0ng+ACB+chi+nh%C3%A1nh+Ph%E1%BA%A1m+Ng%E1%BB%8Dc+Th%E1%BA%A1ch%0AS%E1%BB%91+t%C3%A0i+kho%E1%BA%A3n%3A+167256369%0AT%C3%AAn+t%C3%A0i+kho%E1%BA%A3n%3A+Nguy%E1%BB%85n+Thanh+H%C3%B9ng%0A%0ANg%C3%A2n+h%C3%A0ng+%C4%90%C3%B4ng+%C3%81+chi+nh%C3%A1nh+Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn%0AS%E1%BB%91+t%C3%A0i+kho%E1%BA%A3n%3A+0101083831%0AT%C3%AAn+t%C3%A0i+kho%E1%BA%A3n%3A+Nguy%E1%BB%85n+Thanh+…

Làm thế nào để mua hàng tại Zaki?

Kh%C3%A1ch+h%C3%A0ng+c%C3%B3+th%E1%BB%83+mua+s%E1%BA%AFm+tr%E1%BB%B1c+tuy%E1%BA%BFn+d%E1%BB%85+d%C3%A0ng+t%E1%BA%A1i+website+c%E1%BB%A7a+Zaki.+Xem+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+t%E1%BA%A1i+%C4%91%C3%A2y.%0AHo%E1%BA%B7c+kh%C3%A1ch+h%C3%A0ng+c%C5%A9ng+c%C3%B3+th%E1%BB%83+mua+s%E1%BA%A3n+ph%E1%BA%A9m+t%E1%BA%A1i+c%E1%BB%ADa+h%C3%A0ng+Zaki+t%E1%BA%A1i+%C4%91%E1%BB%8Ba+ch%E1%BB%89+183%2F2A2+Tr%E1%BA%A7n+K%E1%BA%BF+X%C6%B0%C6%A1ng%2C+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7%2C+Q.Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn%2C+TPHCM+%28ph%C3%ADa+sau+c%C3%B4ng+vi%C3%AAn+v%C4%83n+h%C3%B3a+Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn%29.

Phí giao hàng như thế nào?

Phí giao hàng tùy thuộc địa chỉ nhận hàng của khách hàng: Đối với đơn hàng dưới 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng). – Nội thành TP.HCM: 10.000 đồng – Ngoại thành TP.HCM và các tỉnh thành khác: 20.000 đồng Đối với Đơn hàng từ 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) trở lên. Zaki giao hàng…

Thời gian giao hàng của Zaki như thế nào?

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh Thời gian khách hàng nhận được sản phẩm tùy thuộc: – Thời gian nhận được đơn hàng: nếu đơn hàng được đặt trong thời gian làm việc của Zaki (từ 8:00 AM – 18:00 PM, từ thứ 2 – thứ 7. Chủ Nhật từ 8:00 AM – 15:00 PM),…