Thông tin tài khoản ngân hàng của Zaki

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trường Sơn
Số tài khoản: 0531002640236
Tên tài khoản: Phạm Hồng Phương Thảo

Ngân hàng ACB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
Số tài khoản: 167256369
Tên tài khoản: Nguyễn Thanh Hùng

Ngân hàng Đông Á chi nhánh Phú Nhuận
Số tài khoản: 0101083831
Tên tài khoản: Nguyễn Thanh Hùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s